Дяволски мост – река Ардино

Uncategorized

Легендите разказват …

Вгледайте се в централния свод на моста – камъкът под него и отражението му във водата. Завъртете мислено картината вертикално и ще видите образа на Дявола в основата моста.

Стъпката на Дявола

Според някои предания в един от камъните личи отпечатък от стъпката на Дявола, останал там след една от неговите разходки по моста. Ако се вярва на този мит, Дяволският мост и мястото около него носи нещастие и смърт на всеки, дръзнал да се доближи.

Според някои предания в един от камъните личи отпечатък от стъпката на Дявола, останал там след една от неговите разходки по моста. Ако се вярва на този мит, Дяволският мост и мястото около него носи нещастие и смърт на всеки, дръзнал да се доближи.

Появата на Дявола

Друга легенда за Дяволския мост над река Арда разказва, че турци преследвали българска девойка, защото един от тях бил влюбен в нея и искал да я направи част от своя харем.

Момичето се качило на моста с намерението да скочи в реката, но когато турците наближили моста, спрели уплашени, защото видели Дявола във водите на Арда.

Мощната SEO директория за статии