Проверка на текст за грешки

Business

Като цяло, самата проверка на текста за грешки е важна стъпка, преди публикуването. Тук, обаче ако не сте професионалист, изниква въпроса откъде да започнете? На какво трябва да обърнете внимание? Как да не пропуснете най-важното, така че текстът да стане перфектен, преди да бъде качен в сайт? Ето и нещата, на които да обърнете внимание:

Организация за проверка на текст за грешки

Статиите за пълнеж на сайт, блог, сео текстове са полезни и са част от ежедневната работа на копирайтъри, редактори и мениджъри на съдържание.

Ако поръчвате текстове за бизнес и искате лично да проверите своята грамотност, с ръководство за проверка на текстово съдържание ще може да станете по-добри.

Отделът за съдържание на Virtualassistans.com, чете десетки текстове ежедневно. За да не пропуснем важното в една статия, съставихме контролен списък. Той ще служи като справочник. Материалът е събран малко по малко: в интернет, от книги и опит.

И така, какво трябва да проверите в текста, преди да публикувате в сайта или в социалните мрежи.

Съответствие с техническите специфики

Започнете проверката с инструменти за проверка на правопис. Това е най-лесният и бърз начин да определите, дали текстът отговаря на изискванията. Дори и сами да сте го написали, преразгледайте техническото задание, за да не пропуснете важното. Най-правилно е, след изготвяне на текста да го прочетете на глас. Това ще даде възможност да чуете всяко изречение и да прецените, дали е добре структурирано.

На какво да обърнете внимание още:

Броят на знаците съответства ли на задачата – отклонение от нормата е ± 100 знака.

СВЪРЗАНИ ТЕМИ:  Основни показатели за качество на pvc дограмата

Ключовите фрази в текста да присъстват в нужното количество.

Уникалността на текста да отговаря на изискванията на заданието и ако не, изпратете текста за редакция.

Проверете за уникалност статиите. Това е изключително важно, за да бъде добре позициониран сайтът ви, пред търсещите машини.

Проверяването на статии за уникалност, става с Advego. Тази програма ще е от полза да проследите за плътността на ключовите фрази и честотата на думите. Има и други онлайн програми, както и такива, които може да изтеглите на компютъра си.

Така, например, уникалност от 90% се счита за приемлива. Оптималният показател за преведено съдържание, според Advego трябва да е не повече от 60%, класическото разреждане – от 3 до 5%, академичното – от 7 до 9%.

Външен вид на текста

Следващата важна стъпка за редактиране е форматирането. Преди да изпратите текст на клиент или да го изпратите за публикуване, трябва да го поставите в ред.

Заглавието и подзаглавия трябва да са на мястото си и да имат съответното ниво на форматиране. В документите на Google това лесно се конфигурира в графата „Стилове“.

Текстовите полета имат еднакво подравняване във всички блокове: вляво или в ширина.

Всички кавички, скоби, тирета, трябва да се използват правилно и равномерно. Препинателните знаци да са на мястото си.

Между думите трябва да има само единични интервали. Няма интервали, преди запетаи, точки, въпросителни или възклицателни знаци.

Размерът на шрифта, наклона и разстоянието са същите като първоначално посочените. Или казано с други думи, както сте започнали с избора на шрифта, така трябва да е докрай.

Хипервръзките трябва да са поставени правилно.

СВЪРЗАНИ ТЕМИ:  Полезни съвети за избор на кухненско обзавеждане, подходящо за студия

Финална проверка на текст за грешки:

Когато сте почти приключили може да видите, текстът от всички позиции или когато такъв е претърпял промени. Разбира се, за окончателно оформяне, трябва да сте сигурни, че всички изисквания са съобразени. Едва, тогава може да финализирате.

Не забравяйте да прочетете текста на глас, за да го чуете и да идентифицирате грубите изрази.

Проверете отново написаното и ако е необходимо, направете корекции. Често коригирането на грешки в статия, води до загуба на уникалност. И трябва да се уверите още веднъж, че този параметър съответства на всички стандарти.

Проверете броя на знаците в крайния текст и ги въведете в отчета. Там добавете линк към текста и го изпратете до публикацията.

Надявам се, че опитът ни да ви е бил полезен в работата. Очакваме ви и за бъдещо съвместно сътрудничество на адрес: https://virtualassistans.com.

Мощната SEO директория за статии