Тайните На Успешното Партньорство С Консултантски Фирми

Business

Сигурно и Вие сте се сблъсквали с проблемите, които имат повечето фирми. Не Ви достига персонал, офисът Ви има нужда от ремонт, техниката, с която работите се нуждае от смяна, служителите имат нужда от повишаване на квалификацията, и други перипетии, с които само собствениците на бизнеси се сблъскват. 

В този момент се чудите как да решите проблемите на фирмата сигурно, бързо и лесно. Липсата на достатъчно финанси вече не е пречка. Финансови средства можем да получим с помощта на консултантска фирма, изготвяща проекти за финансиране. Финансовата помощ може да бъде различна по размер и процент в зависимост от конкретната процедура.

Как да кандидатствате за европейско финансиране?

Важно е преди да вземете решение за кандидатстване да се запознаете със следните стъпки, част от процедурата по кандидатстване:

 1. Преценете по коя мярка да се кандидатства – Съществува голямо разнообразие от програми за финансиране и процедури към тях. В зависимост от категорията на предприятието Ви, броят на заетите лица, историята на фирмата, местоположението Ви и бъдещите Ви цели, консултантът ще Ви предложи най-подходящата за Вас процедура. Изборът на процедура се прави в начален етап в зависимост от нуждите Ви.
 2. Запознайте се с условията за кандидатстване – Експертът ще Ви запознае с условията за кандидатстване, като по този начин ще разберете дали сте допустим кандидат. Важно е да отговаряте на критериите, за да не възникнат по-нататъшни проблеми с Вашата кандидатура.
 3. Преценете своя шанс – Консултантът ще Ви обясни дали имате шанс за спечелване на финансиране по избраната процедура и ще Ви даде насоки дали по някакъв начин може да увеличите този шанс. По някои процедури може да получите допълнителни точки при изпълнението на дадени критерии.
СВЪРЗАНИ ТЕМИ:  3 съвета как да бъдем ефективни в бизнеса?

Как да се подготвите за кандидатстване?

Съветваме Ви да потърсите услугите на професионален консултант, занимаващ се с европроекти, за да сте сигурни, че проектът Ви ще бъде изготвен качествено и професионално, и не напослено място – навреме.

Споделете с консултанта всяка една подробност, касаеща бизнеса Ви – каква е историята на фирмата, колко човека работят при Вас, какви са кодовете на икономическата дейност на фирмата, какви са бъдещите Ви планове за растеж и развитие, от какви подобрения има нужда фирмата и т.н. Не спестявайте подробности, нека консултантът бъде наясно с всичко това, за да предложи правилната процедура за Вас.

Съвместната работа с експерт ще Ви донесе спокойствие, че няма опасност от допускане на грешки и че всички изисквания на оперативната програма ще бъдат спазени. Това ще максимизира Вашите шансове за успех и спечелване на финансирането, което е необходимо за бизнеса.

Технически изисквания при кандидатстването

Изискванията на всяка отделна процедура са упоменати в Условията за кандидатстване в сайта на ИСУН. Там се обявяват също и началния и крайния срок на процедурите, както и промените в крайните срокове и в условията за кандидатстване ако има такива.

Входирането на проектно предложение се случва през сайта на ИСУН, като задължително се разписва с електронния подпис на кандидата. Към електронния формуляр е нужно да се прикачат всички допълнителни декларации, приложения, оферти или пазарни проучвания.

Нужно е да се спазват всички изисквания по попълване на цялата информация, за да не претърпи кандидатурата ви негативи или дори да бъде отхвърлена. Ето защо е важно проектът да бъде изготвен от компетентен експерт, който да не допуска грешки и пропуски, които да Ви костват потенциалното финансиране.

СВЪРЗАНИ ТЕМИ:  Розово за момичета: къде и как можем да го използваме

Успешни казуси

Казус 1: Компания в сферата на производството и търговията с метални тръби, както и други неметални изделия спечели проект по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по ОП “Конкурентоспособност и иновации в предприятията”. Фирмата постигна:

 • Повишаване на производствения капацитет с 30%;
 • Увеличаване на производителността с 25%;
 • Нарастване на износа с 30%;
 • Увеличаване на рентабилността;
 • Намаляване на потреблението на електрическа енергия.

Казус 2: Компания с опит в полагане на безвредни за околната среда метали кандидатства по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по ОП “Конкурентоспособност и иновации в предприятията”. Постиженията на фирмата се изразяват в следното:

 • Намалиха се производствените разходи;
 • Намалиха се вредните емисии въглероден диоксид;
 • Намали се потреблението на електроенергия и горива;
 • Разшири се капацитета на съществуващия стопански обект;
 • Повиши се енергийната ефективност и ефикасността на производствения процес.

Вероятно вече сте взели решение за кандидатстване с европейски проект за финансиране. Сега е моментът да се свържете с консултантска фирма и да започнете работа заедно. Бъдете сигурни, че резултатите няма да закъснеят и ще може да постигнете всички заложени цели. 

Мощната SEO директория за статии