Тайните На Успешното Партньорство С Консултантски Фирми

Business

Сигурно и Вие сте се сблъсквали с проблемите, които имат повечето фирми. Не Ви достига персонал, офисът Ви има нужда от ремонт, техниката, с която работите се нуждае от смяна, служителите имат нужда от повишаване на квалификацията, и други перипетии, с които само собствениците на бизнеси се сблъскват. 

В този момент се чудите как да решите проблемите на фирмата сигурно, бързо и лесно. Липсата на достатъчно финанси вече не е пречка. Финансови средства можем да получим с помощта на консултантска фирма, изготвяща проекти за финансиране. Финансовата помощ може да бъде различна по размер и процент в зависимост от конкретната процедура.

Как да кандидатствате за европейско финансиране?

Важно е преди да вземете решение за кандидатстване да се запознаете със следните стъпки, част от процедурата по кандидатстване:

 1. Преценете по коя мярка да се кандидатства – Съществува голямо разнообразие от програми за финансиране и процедури към тях. В зависимост от категорията на предприятието Ви, броят на заетите лица, историята на фирмата, местоположението Ви и бъдещите Ви цели, консултантът ще Ви предложи най-подходящата за Вас процедура. Изборът на процедура се прави в начален етап в зависимост от нуждите Ви.
 2. Запознайте се с условията за кандидатстване – Експертът ще Ви запознае с условията за кандидатстване, като по този начин ще разберете дали сте допустим кандидат. Важно е да отговаряте на критериите, за да не възникнат по-нататъшни проблеми с Вашата кандидатура.
 3. Преценете своя шанс – Консултантът ще Ви обясни дали имате шанс за спечелване на финансиране по избраната процедура и ще Ви даде насоки дали по някакъв начин може да увеличите този шанс. По някои процедури може да получите допълнителни точки при изпълнението на дадени критерии.

Как да се подготвите за кандидатстване?

Съветваме Ви да потърсите услугите на професионален консултант, занимаващ се с европроекти, за да сте сигурни, че проектът Ви ще бъде изготвен качествено и професионално, и не напослено място – навреме.

Споделете с консултанта всяка една подробност, касаеща бизнеса Ви – каква е историята на фирмата, колко човека работят при Вас, какви са кодовете на икономическата дейност на фирмата, какви са бъдещите Ви планове за растеж и развитие, от какви подобрения има нужда фирмата и т.н. Не спестявайте подробности, нека консултантът бъде наясно с всичко това, за да предложи правилната процедура за Вас.

Съвместната работа с експерт ще Ви донесе спокойствие, че няма опасност от допускане на грешки и че всички изисквания на оперативната програма ще бъдат спазени. Това ще максимизира Вашите шансове за успех и спечелване на финансирането, което е необходимо за бизнеса.

Технически изисквания при кандидатстването

Изискванията на всяка отделна процедура са упоменати в Условията за кандидатстване в сайта на ИСУН. Там се обявяват също и началния и крайния срок на процедурите, както и промените в крайните срокове и в условията за кандидатстване ако има такива.

Входирането на проектно предложение се случва през сайта на ИСУН, като задължително се разписва с електронния подпис на кандидата. Към електронния формуляр е нужно да се прикачат всички допълнителни декларации, приложения, оферти или пазарни проучвания.

Нужно е да се спазват всички изисквания по попълване на цялата информация, за да не претърпи кандидатурата ви негативи или дори да бъде отхвърлена. Ето защо е важно проектът да бъде изготвен от компетентен експерт, който да не допуска грешки и пропуски, които да Ви костват потенциалното финансиране.

Успешни казуси

Казус 1: Компания в сферата на производството и търговията с метални тръби, както и други неметални изделия спечели проект по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по ОП “Конкурентоспособност и иновации в предприятията”. Фирмата постигна:

 • Повишаване на производствения капацитет с 30%;
 • Увеличаване на производителността с 25%;
 • Нарастване на износа с 30%;
 • Увеличаване на рентабилността;
 • Намаляване на потреблението на електрическа енергия.

Казус 2: Компания с опит в полагане на безвредни за околната среда метали кандидатства по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по ОП “Конкурентоспособност и иновации в предприятията”. Постиженията на фирмата се изразяват в следното:

 • Намалиха се производствените разходи;
 • Намалиха се вредните емисии въглероден диоксид;
 • Намали се потреблението на електроенергия и горива;
 • Разшири се капацитета на съществуващия стопански обект;
 • Повиши се енергийната ефективност и ефикасността на производствения процес.

Вероятно вече сте взели решение за кандидатстване с европейски проект за финансиране. Сега е моментът да се свържете с консултантска фирма и да започнете работа заедно. Бъдете сигурни, че резултатите няма да закъснеят и ще може да постигнете всички заложени цели. 

Мощната SEO директория за статии