Нотариални услуги в Бургас

Едва ли има човек, който да не му се е налагало да ползва нотариално заверени услуги, услуги, чрез които да узакони дадена сделка.

Като започнем от най-малкото нещо, а именно – закупуването на моторно превозно средство, и стигнем до първото закупено жилище.

Всяка специфична сделка минава през нотариус.

Ако живеете в Бургас и  околията и имате нужда от подобни услуги Ви препоръчваме да се възползвате от Нотариус Надежда Маркова (409)

 

Със своят професионализъм, благодарение на добре подготвеният екип, всяка сделка ще бъде вписана, ще бъдете обслужени любезно и бързо.

 

В случай, че се нуждаете от следните нотариални  услуги:

–          Съставяне и подписване на  нотариални актове за различни видове сделки с недвижими имоти.

–          Удостоверяване на подписи, дата и съдържание на представени пред него от страните документи.

–           Удостоверява верността на преписи от документи

–          Обявяване на  саморъчни завещания.

–          Приемане за съхранение саморъчни завещания, документи и книжа.

–          Други специфични нотариални услуги.

То тогава можете да се доверите на нотариус Надежда Маркова.

Естествено, всяка услуга си има своята цена, но цените са съобразени с родното законодателство и зависят от спецификата на даденото вписване.

Сложни и скъпоструващи са в частност изискванията за легализация и нотариална заверка на адвокатската правоспособност и доказателствата от чужбина, което не позволява на чуждестранните стопански субекти да се ползват от ефективна защита на правата си пред съдилищата и администрацията. Именно подобни услуги също могат да се предложат, в случай че детето Ви трябва да напусне страната поради някаква причина, например.

Мощната SEO директория за статии