Етажна собственост: как се процедира, когато съседът не плаща таксите към блока

Дом и семейство

Етажната собственост е форма на собственост, при която имотът е разделен на отделни етажи, които принадлежат на различни собственици. В тези случаи, всеки собственик е задължен да плаща таксите за поддръжката на общите части на сградата, като например асансьора, входната врата, коридорите и други.

Тук е мястото да споменем, че при подобни проблеми можете да се обърнете към юристи, разглеждащи проблеми с етажна собственост. Сайтът kk-law.eu може да Ви бъде полезен!

Въпреки това, на практика се случва съседът да не плаща своите такси към блока, което може да доведе до сериозни проблеми за останалите собственици. Ето как да се процедира в такива случаи:

  1. Обществената сградна администрация може да бъде уведомена за неизплатените такси от съседа. Това може да доведе до забрана на използването на общите части на сградата за съседа, като например асансьора или входната врата, докато не бъдат платени дължимите суми.
  2. Ако съседът все още не плаща дължимите такси, другите собственици могат да се обърнат към съдебната система. Те могат да подадат иск за възстановяване на дължимите суми, ако са доказали, че са изплатили своите такси своевременно.
  3. Ако дължимите суми не са платени, сградата може да бъде обект на изпълнително производство, като съдът може да наложи наложи на собственика на имота, който не е платил, изпълнителна заповед за плащане на дължимата сума.
  4. Ако съседът все още не плаща дължимите такси, съседите могат да го съдят за неизпълнение на своята задължение като собственик на имота. Съдът може да издаде заповед за изпълнение на задължението на съседа да плати дължимите такси и да заплати допълнителни разноски, свързани със съдебни процедури.
  5. Ако съдът издаде заповед за изпълнение на задължението на съседа да плати дължимите такси, съседът трябва да ги плати в определен срок. Ако той не ги плати, могат да бъдат предприети допълнителни мерки за неговото задължение като например изпълнително производство или законова принуда.

За финал, неизплащането на таксите към блока от съседите може да доведе до сериозни проблеми за другите собственици в сградата. Затова е важно да се проявява отговорност и да се изпълняват задълженията, свързани с етажната собственост. В случай на неизплащане на таксите, собствениците могат да се обърнат към сградната администрация или към съдебната система, за да се защитят своите права и да възстановят дължимите им суми.

Мощната SEO директория за статии