Какво представлява уеб дизайнът?

Накратко, уеб дизайнът означава планиране, създаване и актуализиране на уеб сайтове. Дизайнът на уебсайта включва и информационна архитектура, структура на уеб сайта, потребителски интерфейс, ергономичност на навигацията, оформление на сайта, цветове, контрасти, шрифтове и изображения (фотография), както и дизайн на икони. Всички тези елементи се съчетават и формират уебсайтовете. Често значението на “дизайна” се възприема […]

Website Security Rules

1.Use only one credit card, preferably with a low credit limit, when making online purchases. Avoid using an ATM or debit card. 2.Be wary of unsolicited offers by sellers. The Internet National Fraud Information Center Watch reported that email, as a method of contact by Internet scammers was up 22% in 2004.While the offer may […]