Авто-мото
Сигнали при нужда от нов акумулатор
067
Автомобилният акумулатор е устройство, което може да работи дълго време, със среден живот от няколко години за автомобили с топлинни двигатели, достигащ