Накратко, уеб дизайнът означава планиране, създаване и актуализиране на уеб сайтове. Дизайнът на уебсайта включва и информационна архитектура, структура на уеб сайта, потребителски интерфейс, ергономичност на навигацията, оформление на сайта, цветове, контрасти, шрифтове и изображения (фотография), както и дизайн на икони. Всички тези елементи се съчетават и формират уебсайтовете. Често значението на “дизайна” се възприема […]

Pin It

1.Use only one credit card, preferably with a low credit limit, when making online purchases. Avoid using an ATM or debit card. 2.Be wary of unsolicited offers by sellers. The Internet National Fraud Information Center Watch reported that email, as a method of contact by Internet scammers was up 22% in 2004.While the offer may […]

Pin It

Promotion – web design pack with domain .info only for 150 USD by Viper Web Studio. Buy web design pack for your online reputation. Pack include: – Unique vision – WordPress platform – Domain .info – SEO pack More info here and Spesti

Pin It